40-019 Katowice, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, NIP: 954-268-71-62, REGON: 241398728
W zależności od potrzeb klienta możemy realizować wszystkie lub tylko wybrane etapy, obejmujące proces powstawania oprogramowania. Wśród nich znajdują się:

ANALIZA

Współpraca z klientem podczas precyzowania wymagań, tak by na samym początku skorelować mające powstać oprogramowanie ze specyfiką przedsiębiorstwa oraz z zachodzącymi w niej procesami. Etap ten obejmuje m.in. opracowanie listy funkcjonalności oraz przygotowanie specyfikacji.

PROJEKTOWANIE

Pamiętamy o doborze najnowocześniejszej technologii oraz profesjonalnej architektury systemu, o konieczności uszczegółowienia wymagań oraz opracowaniu projektu technicznego.

IMPLEMENTACJA

Tworzymy kod źródłowy tak, by zapewnił jak najlepszą, najbardziej optymalną pracę; integrujemy i walidujemy.

TESTY

W zależności od specyfiki oprogramowania, tworzymy odpowiednią strategię testów funkcjonalnych i wydajnościowych. Przeprowadzamy testy manualne, a w razie możliwości i potrzeb również testy automatyczne.

WDROŻENIE

Przekazujemy oprogramowanie do eksploatacji. Zgodnie z warunkami umowy dostarczamy rzetelnie opracowaną, w uzgodnionym wcześniej formacie, dokumentację użytkownika końcowego oraz instrukcję instalacyjną. Przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia użytkowników.

SERWIS I WSPARCIE

Zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem wspieramy produkt, udzielamy konsultacji mailowych i telefonicznych lub bezpośrednio w siedzibie klienta. Ponadto jesteśmy przygotowani na świadczenie usług w postaci eliminowania usterek oprogramowania zgodnie z zapisami umowy gwarancyjnej; wprowadzanie modyfikacji i rozbudowywanie systemu na życzenie zgłaszane ze strony klienta.Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu programowania. Charakteryzują nas:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IT

 • .NET Framework: Windows and ASP.NET
 • Delphi Object Pascal
 • JavaScript, Flash, AJAX, CSS
 • Bazy: Oracle, MS SQL Server, mySQL
 • systemy internetowe i bazodanowe,

SCRUM – SPRAWDZONA METOLODOLOGIA ZARZĄDZANIA

 • szybka reakcja przy ewentualne modyfikacje wymagań,
 • zwiększenie przewidywalności i kontroli ryzyka,
 • kontrola nad realizowanymi zadaniami,
 • angażowanie wszystkich członków zespołu w proces wytwórczy.

PROCES MODELOWANIA

 • narzędzia wspomagające proces modelowania: Sparx Enterprise Architect

KONTROLA JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA

 • testy jednostkowe podczas implementacji,
 • manualne testy funkcjonalne,
 • testy automatyczne,
 • testy regresji.