40-019 Katowice, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, NIP: 954-268-71-62, REGON: 241398728
DOTACJE NA INNOWACJE
Internetowy Kalkulator Dietetyczny - stworzenie internetowej usługi realizującej cele zaawansowanego kalkulatora, planera i analizatora dietetycznego.
Nazwa beneficjenta: ARSOFT Sp. z o.o.
Wartość projektu: 376 940,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%
Okres realizacji: 01.06.2010 – 31.08.2011
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego